ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Туман (шаҳар), қишлоқ аҳоли яшаш жойларида ободонлаштириш ва санитария ҳолатини янада яхшилаш ҳамда маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишдаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш тўғрисида

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 146
Сәнеси: 2019-04-19
Ҳаққында:

Туман (шаҳар), қишлоқ аҳоли яшаш жойларида ободонлаштириш ва санитария ҳолатини янада яхшилаш ҳамда маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишдаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш тўғрисида

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 146
Сәнеси: 2019-04-19
Жиберилди: Казбеков Ж.С.
Орынлады:
: 146.pdf