ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Туман (шаҳар), қишлоқ аҳоли яшаш жойларида ободонлаштириш ва санитария ҳолатини янада яхшилаш ҳамда чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишдаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш тўғрисида

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 95
Сәнеси: 2019-03-15
Ҳаққында:

Туман (шаҳар), қишлоқ аҳоли яшаш жойларида ободонлаштириш ва санитария ҳолатини янада яхшилаш ҳамда чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишдаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш тўғрисида

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 95
Сәнеси: 2019-03-15
Жиберилди: Казбеков Ж.С.
Орынлады:
: 095.pdf