ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Президенти
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Пәрман
Тәртип саны: ПФ-5600
Сәнеси: 2018-12-21
Ҳаққында:

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ ВА БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 686
Сәнеси: 2018-12-31
Жиберилди: Хабибуллаев Б.С.
Орынлады:
: 686.pdf